Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της Οδύσσειας επίκαιρος όσο ποτέ...

Ulysses 
Tho' much is taken, much abides; and tho'
We are not now the strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield


Alfred, Lord Tennyson