Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Ρώμη: Ισχύς και δόξα - Επ 5 - Τριγμοί στα θεμέλια της Τάξης5ο Επεισόδιο _ Οι τριγμοί στα θεμέλια της τάξης
Η εμφάνιση και η επικράτηση του χριστιανισμού. Η σχέση του με την Αυτοκρατορία. Η ιστορία της Αγ. Περπέτουα. Η έκρηξη του Βεζούβιου και η καταστροφή της Πομπηίας, οι τοιχογραφίες και οι κοινωνικές αντιθέσεις. Τα Σατουρνάλια και τα βάκχια. Η δεινή θέση της γυναίκας και των δούλων.
Ο αυτοκράτορας Κόμμοδος και ο έκλυτος βίος του.
193 μ.χ. Σ. Σέβερους, ο πρώτος Αφρικανός αυτοκράτορας. Διαδέχθηκε τον Κόμμοδο. Η θρησκευτική πολυμορφία και ανεκτικότητα. Τον 3ο αι. μ.Χ. η πολυμορφία οδηγούσε σε χάος. Ο Σέβηρος πρότεινε τη λατρεία του ήλιου. Πολλοί ταξίδεψαν μέχρι την Ελλάδα και τα βάθη της Ανατολής ακόμη και μέχρι την Ινδία προς αναζήτηση της αλήθειας. Ο Καρακάλας διαδέχθηκε τον Σέβηρο. Δολοφόνησε τον αδελφό του. Το 212 παραχώρησε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους ελεύθερους πολίτες της αυτοκρατορίας. Όμως το 215 δολοφόνησε εν ψυχρώ 5.000 πολίτες της Αλεξάνδρειας. Ο χριστιανισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος δίνοντας μια αίσθηση σταθερότητας μέσα στο χάος που επικρατούσε στην αυτοκρατορία. Το μήνυμα της πνευματικής ισότητας του χριστιανισμού ήταν απειλή για την Ρώμη, επιπλέον δεν δέχονται τη λατρεία του αυτοκράτορα και δεν αναγνώριζαν κανένα άλλο θεό παρά μόνο τον δικό τους. Ανάμεσα στο 235 και το 270 μ.Χ. περισσότεροι από 30 στρατηγοί ανακηρύχτηκαν αυτοκράτορες της Ρώμης. Οι λεγεώνες πολεμούσαν μεταξύ τους με θύματα αθώους πολίτες. Γερμανοί και Πάρθοι εισέβαλαν στην αυτοκρατορία. Ο πληθωρισμός ανέβηκε και περιουσίες καταστράφηκαν. Το 284 στέφεται αυτοκράτορας ο Διοκλητιανός. Χώρισε την αυτοκρατορία στα δύο και υποσχέθηκε να μοιραστεί την εξουσία του μαζί με άλλους τρεις στρατηγούς. Ανακήρυξε τον εαυτό του γιο του Δία και απαιτούσε από όλους να τον προσκυνούν. Το 303 μ.Χ. εξαπέλυσε τους πιο άγριους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Παρόλα αυτά ο χριστιανισμός κέρδιζε ολοένα έδαφος, η Ρώμη κατέρρεε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: