Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Βιβλιογραφία για τα Ηθικά Νικομάχεια

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Αριστοτελικά κείμενα.

  Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια και Πολιτικά
  Το αρχαίο κείμενο μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο (για παράδειγμα, στις παρακάτω συνδέσεις). Στο μάθημα θα ακολουθήσουμε την έκδοση της Οξφόρδης (I. Bywater, 1890).

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, βοηθητικά, όποια νεοελληνική μετάφραση θέλετε αλλά, δυστυχώς, καμιά δεν είναι απολύτως αξιόπιστη (ως προς την απόδοση των φιλοσοφικών εννοιών και επιχειρημάτων). Υπάρχουν εξαιρετικές αγγλικές μεταφράσεις. Οι παρακάτω, τις οποίες σημειώνω ενδεικτικά και προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι οι πιο πρόσφατες, με εκατοντάδες επεξηγηματικές σημειώσεις και εξαντλητικό πίνακα εννοιών:
  • Reeve C.D.C., Aristotle’s Nicomachean Ethics, Hackett, Indianapolis: 2014.
  • Reeve C.D.C., Aristotle’s Politics, Hackett, Indianapolis: 2017.

 2. Τα κυριότερα έργα σχολιασμού των Ηθικών Νικομαχείων είναι τα εξής:
  • Burnet J., The Ethics of Aristotle, Methuen, London: 1900.
  • Coraes Ad., ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, Press Everartou: Paris: 1822.
  • Dirlmeyer F., Aristoteles. Nikomachische Ethik, Akademie Verlag, Berlin: 1969.
  • Gauthier, A. R. and Jolif, J. Y., L’ Ethique à Nicomaque (4 τόμοι), Peeters: Louvain-la-Neuve: 1970.
  • Greenwood, L. H. G., Nicomachean Ethics Book VI. Cambridge: Cambridge UP: 1909.
  • Natali C. (ed.), Aristotle’s Nicomachean Ethics Book VII, Oxford UP, Oxford: 2009.
  • Reeve, C. D. C., Aristotle on Practical Wisdom. Nicomachean Ethics VI, Harvard UP, Cambridge Mass: 2013.
  • Stewart, J. A., Notes on the Nicomachean Ethics of Aristotle (2 τόμοι), Clarendon Press, Oxford: 1892.

 3. Τα κυριότερα έργα σχολιασμού των Πολιτικών είναι τα εξής:
  • Keyt D., Aristotle Politics Books V & VI, Clarendon Press, Oxford: 1999.
  • Kraut R., Aristotle Politics Books VII & VIII, Clarendon Press, Oxford: 1997.
  • Newman W. L., The Politics of Aristotle (4 τόμοι), Clarendon Press, Oxford: 1887-1902.
  • Saunders T. J., Aristotle Politics Books I & II, Clarendon Press, Oxford: 1995.
  • Schütrumpf E., Aristoteles. Politik (4 τόμοι), Akademie Verlag, Berlin: 1991-1996.

 4. Βιβλία στα νέα ελληνικά για την αριστοτελική ηθική και πολιτική φιλοσοφία.

  Κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός εισαγωγικών βιβλίων που εμπεριέχουν κάποιο κεφάλαιο για την αριστοτελική ηθική/πολιτική φιλοσοφία. Βιβλία που αναφέρονται αποκλειστικά στην τελευταία είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:
  • Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, μτφρ. Χλ. Μπάλα, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα: 2016.
  • Hughes G. J., Ηθικά Νικομάχεια: Ένας οδηγός ανάγνωσης, μτφρ. Π. Γκολίτσης, Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα: 2013.
  • Ιεροδιακόνου Α. (επιμ.), Αφιέρωμα στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη, Υπόμνημα, 8, Αθήνα: 2009.
  • Κόντος Π., Η αριστοτελική ηθική ως οντολογία, Κριτική, Αθήνα: 2000.
  • Κόντος Π. (επιμ.), Αριστοτελική ηθική. Φαινομενολογικές Προσεγγίσεις, Δευκαλίων, 17/2, ΑΘήνα: 1999.
  • Kullman W., Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη, μτφρ. Α. Ρεγκάκος, ΜΙΕΤ, ΑΘήνα: 1996.
  • Σκαλτσάς Θ., Ο χρυσούς αιών της αρετής. Αριστοτελική ηθική, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα:1993.
  • Wolff F., Ο Αριστοτέλης και η πολιτική, μτφρ. Κ. Πετρόπουλος, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα: 1995.

 5. Εργασίες του καθηγητή Π. Κοντού για την αριστοτελική ηθική/πολιτική φιλοσοφία.

  Ενδεικτικά:
  • P. Kontos (ed.), Evil in Aristotle, Cambridge UP, Cambridge: 2017.
  • P. Kontos, “Phronêsis. Aporien und Kontroversen (VI 1-5, 8-10, 12)” in: O. Höffe (ed.), Aristoteles. Die Nikomachische Ethik, Akademie Verlag, Berlin, 4th revised edition (υπό έκδοση).
  • P. Kontos, “Non-virtuous intellectual states in Aristotle’s Ethics”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, XLVII/2, 2014, 205- 243.
  • P. Kontos, “The Visibility of Goodness” in: C. Baracchi (ed.), Bloomsbury Companion to Aristotle, Bloomsbury, New York/London: 2014, 227-240.
  • P. Kontos, Aristotle’s Moral Realism Reconsidered, Routledge, New York/London: 2011.
  • P. Kontos, “’Ακολασία as Radical Ethical Vice”, Ancient Philosophy, 29/2, 2009, 337-347.
  • P. Kontos, L’action morale chez Aristote, Presses Universitaires de France, Paris: 2002.
   

Δεν υπάρχουν σχόλια: