Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

afterschool bar: Ασπιδοποιΐα

afterschool bar: Ασπιδοποιΐα: Νομίζω πως είναι παράδοση πια μεταξύ των φιλολόγων που διδάσκουν έπος στο Γυμνάσιο να αναθέτουν δύο συγκεκριμένες στους μαθητές τους: στην μεν Α' Γυμνασίου την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα, στη δε Β' την απεικόνιση της ασπίδας του Αχιλλέα.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: