Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Βιβλιογραφία "Παγκόσμια Ιστορία"

Πηγή: Μαρία Ευθυμίου, mathesis
 • Overy, Richard, Άτλας της Παγκόσμιας Ιστορίας, εκδ. Καθημερινή, Αθήνα 2007.
 • Braudel, Fernand, Η Γραμματική των Πολιτισμών, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002.
 • Blainey, Geoffrey, Συνοπτική Ιστορία του Κόσμου, εκδ. Φυτράκη, Αθήνα 2004.
 • Mc Neil, William, Ιστορία της Ανθρώπινης Κοινωνίας (πρόκειται για την ελληνική έκδοση του κλασικού έργου του συγγραφέα με τίτλο: The Rise of the West. A History of the Human Community, The University of Chicago Press, 1963).
 • Stavrianos, L.S, A Global History. The Human Heritage, Prentice Hall, N.J. 1983.
 • Asimov, Isaac, Το Χρονικό του Κόσμου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013.
 • Roberts, J.M., Παγκόσμια Ιστορία, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2002.
 • Harari, Yuval Noah, Sapiens. Μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015.
 • Μπαρρώ, Ζαν –Κλωντ - Μπιγκό, Γκιγιώμ, Η Ιστορία του κόσμου από τους προϊστορικούς χρόνους ως τη σημερινή εποχή, εκδ. Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, Αθήνα 2009. • Διαμαντής, Απ. – Καρδάσης, Βασ., Από το Σχίσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός στη Δεύτερη Χιλιετία, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2007
 • Hobsbaum, Eric, Η Εποχή των Επαναστάσεων (1789 -1848) / Η Εποχή του Κεφαλαίου (1848 -1875) / Η Εποχή των Αυτοκρατοριών (1875 -1914). Και τα τρία αυτά βιβλία έχουν εκδοθεί από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)
 • Hobsbaum, Eric, Η Εποχή των Άκρων (1914 -1991), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2003
 • Diamond, Jared, Όπλα, Μικρόβια και Ατσάλι. Οι τύχες των ανθρωπίνων κοινωνιών, εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα 2006 (όπου και εκτεταμένη Βιβλιογραφία για θέματα Παγκόσμιας Ιστορίας)
 • G. Iggers - Q. Edward Wang, Παγκόσμια Ιστορία της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Νεφέλη 2015 • Και, για να το διασκεδάσετε
  • Standage, Tom, Η ιστορία του κόσμου σε έξι πιάτα, εκδόσεις Κέδρος
  • Standage, Tom, Η ιστορία του κόσμου σε έξι ποτήρια, εκδόσεις Κέδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: