Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Άννα Λάζου, ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΕΣ

Αντισταθείτε με το χρωστήρα και τον πηλό
με το άρωμα του λουλουδιού στην ανάσα
Αντισταθείτε με το βιβλίο στο χέρι
με το τραγούδι στα χείλη
Υμνώντας το θεό και τ' αστέρια
Αντισταθείτε με ένα χάδι για το αδέσποτο ζώο
Με την αγάπη στην αγκαλιά και το φιλί της συγχώρεσης
Αντισταθείτε ακουμπώντας ο ένας στον ώμο του άλλου
σαν αμέτρητες ΑΝΤΙΓΟΝΕΣ σε αρχαίο χορό
στο απέραντο χοροστάσι του κόσμου,
όλοι για να έχουν το ίδιο δικαίωμα,
να ελπίζουν και να υπάρχουν....
Άννα Λάζου


COUNTLESS ANTIGONES.... Resist with the brush and clay with the fragrance of the flower in your breath Resist with book in hand with singing lips Praising god and the stars resist with a caress for the strays With love in your arms and the kiss of forgiveness Resist by leaning on each other's shoulder like countless ANTIGONES in an ancient chorus in the world's vast dance floor so that everyone can have the same right, to hope and exist ...............

ANTIGONES INNOMBRABLES Résister de brosser et d'argile avec le parfum de la fleur dans le souffle Résistez livre à la main avec les lèvres de chant Louant Dieu aux étoiles Résistez à une caresse pour l'animal errant Avec l'amour dans les bras et le baiser de pardon Résistez à se toucher l'épaule comme d'innombrables Antigones d'une ancienne danse dans la piste de danse immense du monde chacun d'avoir le même droit, espérer et exister

Δεν υπάρχουν σχόλια: