Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

zitats

Η μάζα των ανθρώπων ζει μια σιωπηλή απελπισία. Αυτό που καλείται παραίτηση είναι επιβεβαιωμένη απελπισία... Είναι χαρακτηριστικό της σοφίας να μην δρα κανείς απελπισμένα. 
ΧΕΝΡΙ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΘΟΡΟ

Life is not merely to be alive, but to be well.
Marcus Valerius Martial

Να εξαφανίσουμε το αβάσταχτο, να ελαττώσουμε τον πόνο, να καλύψουμε την ανάγκη και να πραγματοποιήσουμε το όνειρο. 
Νελ Νόντιγκς

Είναι η αναζήτηση της αλήθειας, όχι η κατοχή της αλήθειας που είναι δρόμος φιλοσοφίας. Οι ερωτήσεις της είναι πιο σχετικές από τις απαντήσεις της, και κάθε απάντηση γίνεται μια νέα ερώτηση...
Karl Jaspers


Το πόσο ελεύθερα ζούμε εξαρτάται τόσο από το πολιτικό μας σύστημα, όσο και από το κατά πόσο επαγρυπνούμε για την υπεράσπιση των ελευθεριών μας. Το πόσο πολύ ζούμε εξαρτάται τόσο από τα γονίδιά μας, όσο και από την ποιότητα της φροντίδας μας για την υγεία μας. Το πόσο καλά ζούμε - δηλαδή πόσο στοχαστικά, πόσο αξιοσέβαστα, πόσο ενάρετα, πόσο χαρούμενα, με πόση αγάπη - εξαρτάται τόσο από τη φιλοσοφία μας, όσο και από το πώς την εφραμόζουμε. Μια ζωή με στοχασμό για την ουσία της είναι μια καλύτερη ζωή και είναι κάτι εφικτό για μας. 
Λου Μαρίνοφ, Πλάτωνας όχι Πρόζακ


Δεν υπάρχουν σχόλια: