Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Looking at the abyss - Κοιτώντας την άβυσσο


" I doubt that such pain [the kind that compels us to descend to our ultimate depths] make us "better", but I know it makes us more profound.... from such abysses, from such severe sickness, one returns newborn, having shed one's skin".  
NietzscheΔεν υπάρχουν σχόλια: