Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

It's ecstasy that matters..."It is a miracle that curiosity survives formal education." - Albert Einstein
Αποτελεί θαύμα το ότι η περιέργεια επιβιώνει στην επίσημη εκπαίδευση , Αλβέρτος ΑινστάινIt’s something useless, sudden, violent; something that costs a life; red, blue, purple; a spirit; a splash … free from taint, dependence, soilure of humanity or care for one’s kind; something rash, ridiculous… ecstasy — it’s ecstasy that matters.
inspired by brainpickings.org


Δεν υπάρχουν σχόλια: