Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

“Have patience with everything unresolved in your heart and try to love the questions themselves.” RilkeI beg you, to have patience with everything unresolved in your heart and to try to love the questions themselves as if they were locked rooms or books written in a very foreign language. Don’t search for the answers, which could not be given to you now, because you would not be able to live them. And the point is to live everything. Live the questions now. Perhaps then, someday far in the future, you will gradually, without even noticing it, live your way into the answer.
Rilke, Letters to a Young Poet

Σε παρακαλώ να έχεις υπομονή με ό,τι στην καρδιά σου δεν έχει τακτοποιηθεί και να προσπαθήσεις να αγαπήσεις τις ίδιες τις ερωτήσεις σαν να ήταν κλειδωμένα δωμάτια ή βιβλία γραμμένα σε μια ξένη γλώσσα. Μην ψάχνεις για απαντήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να σου δωθούν τώρα, διότι δεν θα ήσουν σε θέση να τις ζήσεις. Και το θέμα είναι να ζεις το καθετί. Να ζήσεις τις ερωτήσεις σου τώρα. Ίσως έπειτα, κάποια μακρινή μέρα στο μέλλον, σταδιακά, χωρίς καθόλου να το καταλάβεις, να ζήσεις με τον δικό σου τρόπο και την απάντηση.
Ρίλκε, Γράμματα Σε Νεαρό Ποιητή

Πηγή έμπνευσης: brainpickings

Δεν υπάρχουν σχόλια: