Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Why Greece Matters- Victor Davis Hanson


Why Greece Matters is a lecture on the positive influence ancient Greece has had on the development and formation of the West. Date 2007.09.26 Utah uni.

Δεν υπάρχουν σχόλια: