Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Ημερίδα για την Εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία 1-6-2013Η Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών διοργάνωσε το Σάββατο 1 Ιουνίου ημερίδα με θέμα: «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στο Κοβεντάρειο στην Κοζάνη.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος παρουσιάστηκαν ερευνητικές εργασίες που αναδεικνύουν την εκπαιδευτική διαχρονία στη Δυτική Μακεδονία. Η ανακοίνωση των Καλλιόπη Μπόντα και Αναστάσιου Δάρδα έφερε στο φως καινούρια και ενδιαφέροντα στοιχεία για την οικογένεια Αργυριάδη. Ο τίτλος της: " Οικογένεια Αργυριάδη: μια οικογένεια Δυτικομακεδόνων εκπαιδευτικών, λογίων, δημοσιογράφων του 19ου αιώνα " (ολόκληρη η εισήγηση βρίσκεται αναρτημένη εδώ). Όλοι οι εισηγητές που συμμετείχαν έριξαν φως σε άγνωστες ακόμα πτυχές της ιστορίας της περιοχής: Tα σχολεία και Παρθεναγωγεία της Κοζάνης κατά την Ύστερη Οθωμανική Περίοδο, τα διδακτήρια του Μεσοπολέμου στο Ν. Φλώρινας, Τα Διδασκαλεία της Κοζάνης, τους Εκπαιδευτικούς Δείκτες στη Δ. Μακεδονία με βάση τις στατιστικές απογραφές της εκπαίδευσης κ.α. Κι όλοι συμφώνησαν ότι στην ουσία η τοπική ιστορία ακόμα γράφεται και είναι ένας κλάδος παραγννωρισμένος και παραμελημένος. 

Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για τις εκπαιδευτικές προκλήσεις στην περιοχή, με συμμετέχοντες θεσμικούς εκπροσώπους της εκπαίδευσης και επιστημονικών φορέων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ανάμεσά τους ήταν ο Πρόεδρος ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Ασημόπουλος Ν., ο Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας Κακάλης Α., ο καθηγητής ΠΔΜ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.ΔΥΜ.ΜΕ. Ντίνας Κ., ο καθηγητής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πατιάς Πέτρος και ο Εκπρόσωπος Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 


Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική, ο διάλογος ουσιαστικός και φάνηκε ότι η εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία δεν είναι χαμένη υπόθεση.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών βρίσκεται στο http://edymme.wordpress.com/. Ως σκοπό της η Εταιρία έχει θέσει την επιστημονική έρευνα, μελέτη, προώθηση και ανάδειξη της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Δυτικής Μακεδονίας, εντός διεπιστημονικού πλαισίου,  με απώτερο στόχο τη βασική έρευνα των πηγών και τεκμηρίων, την κατανόηση, ρεμηνεία και σύνθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και τη διασύνδεση του ιστορικού γενομένου με την κοινωνική συγχρονικότητα και εξέλιξη.Δεν υπάρχουν σχόλια: