Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Ε. ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ, ΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΩΡΓΟ ΖΩΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ


 
 Με αφορμή το θέμα που ανέγειρε η συναδέλφισσα σχετικά με τις απόψεις της για το νέο βιβλίο Γραμματικής Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού και την ορθή επισύναψη του προέδρου του Συλλόγου ότι δεν μπορεί να εκφραστεί εκ μέρους όλων των μελών του Δ.Σ. θα θέλαμε να αποτυπώσουμε τη θέση μας. 

 Η ιστοσελίδα του Συλλόγου μας όντας δημοκρατική φιλοξενεί επώνυμες απόψεις και παρεμβάσεις σε όποιον το επιθυμεί. Η στάση των μελών του Δ.Σ. κάθε φορά είναι σαφώς ουδέτερη.

 Μη θέλοντας, λοιπόν, να υποβιβάσουμε την επιστημονική και παιδαγωγική υπόσταση μελών ΔΕΠ και «απλών δασκάλων» εκείνο που κατ’ εμάς αξίζει να σημειωθεί είναι η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ «αρχών» και μάχιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε τους συγγραφείς του βιβλίου και τους 140 γλωσσολόγους. Η ένστασή μας είναι μονάχα μια:

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η θεωρία από την πράξη απέχει παρασάγγας. Πώς λοιπόν επιστήμονες που απέχουν δεκαετίες από τα έδρανα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε θέση να γνωρίζουν το συνολικό γνωστικό επίπεδο των Ελλήνων μαθητών;  Φανταζόμαστε δύο τρεις ώρες διδασκαλίας σε ένα τυχαίο σχολείο μόνο της πρωτεύουσας και όχι της περιφέρειας και ερωτηματολόγια δεν αρκούν για τη συγγραφή βιβλίων. Ας μην ξεχνούν άλλωστε τα καινούρια βιβλία που έχουν οι εκπαιδευτικοί στα χέρια τους. Τούτο δε συμβαίνει και σε άλλους τομείς του δημοσίου, σχεδόν σε όλους. Είθισται δηλαδή οι καρεκλοκένταυροι να θεσπίζουν φιλολογικές αποφάσεις και νομοθετήματα των οποίων η εφαρμογή στην πράξη τις περισσότερες φορές καθίσταται αδύνατη.

Απ’ την άλλη οποιαδήποτε καταγγελία-παρέμβαση από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό είναι θεμιτή. Αρκεί προηγουμένως να έχει ερευνηθεί και να συνοδεύεται από αδιάσειστα επιχειρήματα. Θα προτείναμε, σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους ενστάσεις, να γίνεται συζήτηση με τα μέλη των συλλόγων και στη συνέχεια να τίθενται ερωτήματα προς τους ιθύνοντες συγγραφείς των βιβλίων. Οι απαντήσεις τους θα κρίνουν εν συνεχεία την περεταίρω στάση και δράση των μάχιμων εκπαιδευτικών. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους θεσμικούς ρόλους των συνδικαλιστών και όχι μόνο οι παρεμβάσεις που αφορούν σε θέματα αποσπάσεων και μεταθέσεων.

Καλό είναι η πολιτική και πανεπιστημιακή ηγεσία να αφουγκραστεί και να δώσει προτεραιότητα στα τεράστια καθημερινά προβλήματα των κατακερματισμένων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών.
Πούλος Άγγελος        Μπαγεώργος Ζώης
Αντιπρόεδρος        Ειδικός Γραμματέας
               
z_bageorgos@hotmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: