Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

OCCUPY EU: Ode to Lost Joy by Katerina MoutsatsouEnglish - Ελληνικά (παρακάτω)

Beethoven's "Ode to Joy" (1785) is the official anthem of the European Union (E.U.)
"Ode to Lost Joy" is a metaphor on the current situation the peoples of Europe are gradually facing - the people of Greece being the first and most fiercely attacked. In the name of a "Union" which has grown to be anti-democratic - infected by the corruption of its political elite, international bankers, corporations, and mainstream media - lies, blackmailing, moralizing, and scapegoating are put to use in order to subject the people to extreme hardship, shattering lives, and destroying democracy.


"Η Ωδή στη Χαράς" του Μπετόβεν (1785) είναι ο επίσημος ύπνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
Η "Ωδή στη Χαμένη Χαρά" είναι μια μεταφορά για τη σημερινή κατάσταση με την οποία έρχονται - και θα έρχονται - σταδιακά αντιμέτωποι οι λαοί της Ευρώπης - οι Έλληνες όντας οι πρώτοι επιτηθέμενοι με τον πιο βίαιο τρόπο. Στο όνομα μιάς "Ένωσης" όλο και πιο αντι-δημοκρατική - μολυσμένη από τη διαφθορά της πολιτικής της Ελίτ, των διεθνών τραπεζιτών, των πολυεθνικών, και των μέσων μαζικής ενημέρωσης - ψέματα, εκβιασμοί, ηθικολογίες, και "αποδιοπομπαίοι τράγοι", χρησιμοποιούνται για την υποδούλωση των λαών, καταστρέφοντας τις ζωές των ανθρώπων, και τη δημοκρατία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: